دوست ,دوستت ,دوستت دارم ,دوست دارد ,دوست داشتندوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است!

آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد وگربه که موش دوست دارد!


باید دید وقتی کسی میگوید دوستت دارم آیا معنی اش اینست که میخواهد ما را خرج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند


یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام میدهم اگر بیمارشدی تا صبح برای تو بیدار میمانم.منبع اصلی مطلب : پریان
برچسب ها : دوست ,دوستت ,دوستت دارم ,دوست دارد ,دوست داشتن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : کدام دوست داشتن و کدام دوستت دارم